Hakkında

Sn Dr Nazif Burca ileTTisim_14

 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu (1990).
 • Maliye Bakanlığı’nda Muhasebat Kontrolörü ve Başkontrolörü olarak çalıştı. Bu görev kapsamında Devlet hesaplarının ve harcamalarının denetimini gerçekleştirdi (1990 Aralık -2003 Şubat).
 • İngiltere’de Exeter Üniversitesi’nde devlet hesaplarının sonuçlarının çıkarılması konusunda inceleme yaptı (Haziran-Aralık 1997).
 • Amerika Birleşik Devletleri’nde Illinois Üniversitesi’nde (Urbana-Champaign) finans mastırı yaptı (2001-2002).
 • Türk Telekom’da finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalıştı (2003 Şubat-2006 Kasım).
 • Türk Telekom’da genel müdür danışmanı olarak gelir güvence sisteminin kurulumu projesinde çalıştı (Aralık 2006-Haziran 2007).
 • Türk Telekom iç denetim başkanı olarak çalıştı (2007 Temmuz- 2017 Şubat). İç denetim biriminin kurulumunu sağladı.
 • Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Muhasebe-Finans doktorası yaptı (2004-2008).
 • 2017 Şubat- 2018 Şubat tarihleri arasında risk analizi projelerine destek sağlamak üzere Türk Telekom genel müdür danışmanı olarak çalıştı.
 • Mart 2018- Kasım 2021 tarihleri arasında Digiturk iç denetim direktörü olarak çalışmıştır.
 • Aralık 2021-Kasım 2022 döneminde IC Holding İç Denetim Başkanı olarak çalışmıştır.
 • 2022 Aralıktan itibaren Vezin Vergi, Denetim ve Danışmanlık Firmasında iç denetim, iç kontrol ve risk hizmetlerinden sorumlu ortak olarak çalışmaktadır.
 • Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yönetim kurulu üyesi (2009-2013), Türkiye İç Denetim Enstitüsü yönetim kurulu (yedek) üyesi (2010-2011), Türk Telekom Sağlık Yardım Vakfı denetim kurulu başkanı (2008-2017) ve Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü denetim kurulu üyesi (2009-2015) olarak görev yaptı.
 • Kurum ve kuruluşlarda eğitim ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı. Çeşitli yayın organlarında iç denetim, iç kontrol ve kurumsal yönetim vb konularda makaleleri bulunmaktadır.
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “İç Kontrol ve Uygulamaları” konulu yüksek lisans dersini verdi (2015-2016).
 • İç Denetim Enstitüsü (IIA- The Institute of Internal Auditors) tarafından verilen Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası (CRMA – Certified in Risk Management Assurance) ve “Setifikalı İç Denetçi” (CIA- Certified Internal Auditor) sertifikasına sahiptir.